ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.
Kontakt z nami

 

Biuro:
Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 1  
78-100 Kołobrzeg 

tel. 94 719 11 92

e-mail:  oprbaltyk@op.pl