ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.
Aktualnie połowy
Planowane dostawy
Rejestr partii
Badania ryby
Oferta

 Ze względu na szeroki zakres zasolenia wód w Morzu Bałtyckim występują zarówno ryby słonowodne, słodkowodne, jak i dwuśrodowiskowe. Gatunki słonowodne dominują w cieśninach duńskich oraz Bałtyku zachodnim i południowym. Natomiast we wschodnich i północnych akwenach występuje więcej gatunków słodkowodnych co związane jest to ze spadkiem zasolenia Morza. Ryby słonowodne występujące w Bałtyku można podzielić na  gatunki pelagiczne, jak śledź i szprot, oraz gatunki przydenne: dorsz i płastugi (skarp, stornia). W wodach przybrzeżnych, zatokach i zalewach licznie występują ryby słodkowodne. Spośród nich w Bałtyku występują: okoń, płoć, sandacz, szczupak, jazgarz, leszcz, krąp i ciernik.  Ostatnim rodzajem ryb występujących w naszych akwenach to ryby dwuśrodowiskowe, które w celu złożenia ikry zmieniają swoje środowisko i migrują z lub do morza. Do tego gatunku ryb zaliczmy najbardziej wartościowe takie jak łosoś, węgorz, sieja.
Członkowie Organizacji Producentów Ryb "Bałtyk" sp. z o.o. swoją działalność ukierunkowali na połowy ryb pelagicznych oraz w mniejszym stopniu ryb przydennych dostarczając na rynek surowiec o doskonałych walorach handlowych w postaci nie przetworzonej i schłodzonej lodem.

Do najważniejszych gatunków ryb poławianych przez naszych członków zaliczamy:


Śledź  Śledź bałtycki jest skarlałą formą śledzia oceanicznego (atlantyckiego), jest od niego mniej tłusty i wcześniej dojrzewa płciowo – w drugim lub trzecim roku życia. Dorasta do ok. 24 cm długości. Tarło odbywa nad żwirowatym lub kamienistym podłożem, zwykle na głębokości 7–10 m. Samica składa do 100 000 ziaren lepkiej ikry.
Członkowie grupy poławiają i dostarczają  na rynek w ciągu roku około 7 tys. ton tej ryby z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne.


 Szprot (Sprattus sprattus)

Mała ryba morska z rodziny śledziowatych. Osiąga długość, w zależności od środowiska i podgatunku, od 10 do 20 cm. Wyglądem bardzo przypomina młodego śledzia. Cechą odróżniającą jest szorstka krawędź brzucha. Ciało szprota jest pokryte srebrnymi łuskami , niebieskawymi na grzbiecie. Szprot jest szeroko wykorzystywany w przetwórstwie rybnym. Zawartość tłuszczu w mięsie to około 12%, jest źródłem wielu witamin.Połowy szprota (obok połowów śledzia i dorsza) należą do największych na Morzu Bałtyckim.


DorszW Polsce mianem dorsza określa się zwykle trzy podgatunki dorsza atlantyckiego, z których najbardziej znanym jest dorsz bałtycki (G. morhua callarias) nazywany także pomuchlą.Osiąga długość do 1,5 m. Ubarwienie marmurkowe, brązowo-białe, brzuch i linia boczna barwy białej. Niezwykle płodny, składa do 9 mln ziaren ikry. Dorsz jest drapieżnikiem . Pożywienie stanowią bezkręgowce oraz ryby, w tym również własnego gatunku - powszechny jest kanibalizm – im większy okaz, tym częściej odżywia się młodymi swojego gatunku, mającymi do 3 lat i mierzącymi do 40 cm. Pogoń za rybami ułatwia mu wrzecionowaty kształt ciała znamionujący dobrych pływaków. Silnie zbudowany i uzębiony pysk jest przystosowany do chwytania zdobyczy, a dobrze rozwinięty wąsik na podbródku pomaga przy penetracji dna.Flądrowate


Flądrowate (Pleuronectidae), najliczniejsza rodzina ryb zaliczana do rzędu płastugokształtnych. Należy tu kilkaset gatunków w kilkudziesięciu rodzajach. Charakteryzują się długą płetwą grzbietową, położeniem oczu na prawej stronie głowy (rzadko na lewej). Zasiedlają wszystkie oceany a nawet dolne biegi rzek. W Bałtyku występują 4 gatunki: stornia, zimnica, gładzica i niegładzica
. Posiadają największe znaczenie gospodarcze z płastug.
Ryby z tego gatunku intensywnie poławiane są w okresie od października do połowy lutego z uwagi na najlepsze walory handlowe oraz największe wydajności.