ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.
Nasz zarząd
Członkowie
Nasz zarząd

 

Prezes Zarządu:
Marcin Mojsiewicz

Członek Zarządu:
Jan Kruk

Członek Zarządu:
Edmund Smoliński