ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.
Nasz zarząd
Członkowie
Członkowie

Organizacja Producentów Ryb Bałtyk zrzesza w swoich szeregach armatorów poławiających głównie ryby pelagiczne czyli szprota i śledzia zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny. W skład grupy wchodzi w obecnej chwili 10 jednostek rybackich powyżej 25 m długości poławiających przy użyciu narzędzi ciągnionych głównie stacjonujących w porcie Kołobrzeg.

W skład grupy wchodzą następujące kutry:

  • Dzi 102  
  • Koł 5
  • Koł 6
  • Koł 8
  • Koł 121
  • Koł 123
  • Koł 125
  • Koł 188
  • Koł 206
  • Świ 7